«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

این‌روزها نرگس کم‌یا‌بیش در گل‌فروشی‌ها پیدا می‌شود. البته هنوز تازه از راه رسیده است و گاهی ممکن است قیمت‌ها بالا باشد، اما فصل نرگس کوتاه است و باید فرصت را غنیمت شمرد. «گل عزیز است»، اما نرگس حسابش جداست، عزیزترین است، دردانه است با آن دلبری‌های گاه‌به‌گاه معطرش، وقتی حواست جای دیگر است. قدر نرگس را باید دانست و قدر فرصت دیدن لبخند دلنشین عزیزان را.