مثل دال

من عین الف نه، مثل دالم.

۳ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

من، تو و چیزهای دیگر

«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

تو خواستنی‌ترینی و اصلاً فقط تویی که خواستنی هستی و هر چیزی هر قدر که خوب به تو ربط پیدا کند. تو آن خواستنی‌ترینی که سخت من و ما را می‌خواهی، سخت سخت، خواستنی‌ترین خواهان. من اما چشمانم سخت به دنبال چیزهای دیگر است و ....

خواستنت را به من بیاموز و نصیبم گردان، سخت خواستنت را! بخواه که سخت خواهانت باشم.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
عین الف

واجبات شب زمستانی

«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

سه رکعت نماز مغرب،

چهار رکعت نماز عشاء،

چند دسته نرگس شیراز برای مادر و پدر،

و لبخند به رویشان، هر چه بیشتر بهتر!

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
عین الف

نفس‌تنگی

«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

پس از مدت‌ها آمدم بیرون، نفسم گرفت. از خودم، نه از خانه، از خودم، نه از هوا.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
عین الف