«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

شنیده‌اید که می‌گویند: «طرف روغن ریخته را نذر امام‌زاده می‌کند»؟ این حکایت امثال من است که گاهی عدم ارتکاب خطا و گناهی که شاید فرصت و شرایطش فراهم نشده را به رخ خدا می‌کشیم و می‌گوییم: «ببین ما چه‌قدر خوب و حرف گوش‌کن هستیم. خلاصه شما هم بعداً هوای ما را داشته باش و یک جای خوب در جایگاه ویژه‌ (VIP) برای ما نگه دار. بهشت که آمدیم یک راست برویم سر جای خودمان، زیاد در صف این تازه به بهشت رسیده‌ها معطل نشویم».

در هر حال از او فقط خدایی می‌آید و از ما ....


پی‌نوشت: یادم نرفته است که قرار بود در مورد «بسم الله الرّحمن الرّحیم» ابتدای مطالب چیزی بنویسم، اما شاید وقتی دیگر.