مثل دال

من عین الف نه، مثل دالم.

مثل دال

من عین الف نه، مثل دالم.

من عین الف نه، مثل دالم.

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

قدم اول را که برداشتی، اگر به موقع دومی را برنداری، ممکن است خیلی زود از همان اولی هم عقب‌نشینی کنی.

  • عین الف