مثل دال

من عین الف نه، مثل دالم.

مثل دال

من عین الف نه، مثل دالم.

من عین الف نه، مثل دالم.

۸ مطلب در بهمن ۱۳۹۰ ثبت شده است

 «بسم الله الرّحمن الرّحیم»

درد معمولاً یکی از علائم هشدار دهنده ی وجود بیماری است، اما بی دردی نشانه ی غیر هشدار دهنده ی بیماری است که می تواند تمام انسانیت و آدمیت فرد را نابود کند.

  • عین الف

«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

نظر کارشناس هواشناسی این است که در چند روز آینده آسمان اکثر نقاط کشور صاف است و جو نسبتاً پایداری خواهیم داشت.

کارشناس هواشناسی اما دل من را جزء نقاط کشور به حساب نمی آورد. او از دل گرفته ی من و من ها هیچ نمی داند، یا اگر می داند به روی خودش نمی آورد و اصلاً نمی گوید که این روزها چه قدر آسمان دلمان ابری است و این ابرها چه قدر منتظر یک تلنگرند که ببارند و ببارند و ببارند و آلودگی را از جانمان بشویند تا بشویم مثل روز اول.

خدایا باران برسان!

  • عین الف

«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

گاهی پیش از آن که کسی را پیدا کنی که حرف دلت را به او بزنی، بهتر است مطمئن شوی که دلت حرفی برای گفتن دارد یا نه.

 

پی نوشت:

اول) گاهی دل حرف هایی دارد برای نگفتن.

دوم) گفتنی و نگفتنی را به او می توان گفت، هر چند خودش می داند. (گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم* ...)


*سعدی

  • عین الف

در حضیضم. مفاهیم را به بند کلمات نمی کشم و کلمات را به حال خود نمی آلایم.

به درمان قدیمی پناه می برم، چاره سکوت است.

  • عین الف

«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

خدایا دلم را چنان بسوزان، که از دودش، اشک امانم ندهد!

  • عین الف

«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

 

این روزهای بارانی عجب نعمتی است برای اشک های پنهان گریزان از رسوایی.

 

خدایا شاکریم که گهگاه زبانمان به شکر گویا است.

  • عین الف

هر گاه سختی های زندگی افزایش می یابد، انسان به اشک میل می کند. هر گاه شادمانی قلبی انسان به شدت افزایش می یابد، او باز هم به اشک میل می کند.

زندگی انسان فاصله ی میان دو اشک است، شاید.

 

پی نوشت:

این که سختی چیست و شادمانی کدام است و ...، بماند.

  • عین الف

با این که شنا بلد نیستم، هر بار می زنم به قسمت های عمیق آب که تو دستم را بگیری و نجاتم بدهی.

می دانم شورش را در آورده ام، اما مطمئنم که باز دستم را می گیری. عاشق لحظه ی بعد از نجاتم و آرامش در آغوش گرم تو.

  • عین الف