مثل دال

من عین الف نه، مثل دالم.

مثل دال

من عین الف نه، مثل دالم.

من عین الف نه، مثل دالم.

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

قرار بود تا زمانی که کمی بهتر شوم (یا بدی‌هایم کمی کمتر شود) ننویسم یا کمتر بنویسم. نشد، بدتر شدم. حالا شاید دوباره بنویسم، بلکه شرم کمی سرعت سقوطم را کم کند.

  • عین الف