«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

بعضی معتقدند که ورزشکاران حرفه‌ای باید هنگامی که در اوج هستند از عرصه‌ی ورزش حرفه‌ای و قهرمانی خداحافظی کنند و من فکر می‌کنم چه‌قدر خوب است آدم در زمان اوج از زندگی این دنیا خداحافظی کند. یعنی زمانی که مرگش می‌رسد در اوج باشد، در نقطه‌ی ماکزیمم مطلق زندگی‌اش. این چنین آدمی در اوج به ملاقات پروردگارش می‌شتابد. شهادت شاید یکی از این نوع ماکزیمم‌های مطلق باشد.

خوشا به حال آنان که خط سیرشان در زندگی اکیداً صعودی است!