مثل دال

من عین الف نه، مثل دالم.

مثل دال

من عین الف نه، مثل دالم.

من عین الف نه، مثل دالم.

۴ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

خیلی وقت‌ها بیش از آن که اهمیت کارها و حرف‌ها مدنظر باشد، مسئله این است که چه کاری مرا در چشم مردم بزرگ‌تر می‌نشاند و نام مرا بر زبان‌ها پرطمطراق‌تر. پناه بر خدا از چنین کاری، چنین حرفی، چنین نامی، چنین شرکی. برای سنجش اهمیت‌ها باید از نام‌ها چشم پوشید.

_________________________________________

پی‌نوشت: حدیثی از پیامبر اکرم (ص) در تفسیر المیزان، جلد اول، صفحه 308، ذیل آیه 139 سوره‌ی بقره نقل شده است.

  • عین الف

بسم الله الرّحمن الرّحیم

«پس خدا هست؛ چون انسان تشنه است و از چشمههای دنیای بیرون و درونش سیراب نمیشود. و جهنم هست؛ که تشنگی، سوزان است و سخت سوزنده.»*

____________________________________________

* علی صفایی حائری، بررسی، ص 36، انتشارات لیلةالقدر، 1391.

  • عین الف

«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

در فرقت تو اگرچه رنجی است مرا

مهر تو به دل، چه طرفه گنجی است مرا

تا سر زدن طلعت رخشان رخت

دل بر کفم و تیغ و ترنجی است مرا

__________________________

پی‌نوشت:

اول) میلاد مسعود امام عصر (عج) مبارک باد!

دوم) همچنان تقلید از منتظران. باشد کز آن میانه یکی کارگر شود!

  • عین الف

«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

با یادش اگر سینه‌ی تنگی دارم

امّا به دلم چه شور چنگی دارم

بر قد کمان و روی زردم منگر

تُنگم که به اندرون نهنگی دارم

_____________________

پی‌نوشت: حداقل وانمود کنم که من هم ... .

  • عین الف