«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

عجیب دنیایی است. واقعاٌ ما در دنیاهای خودمان با همین مترهای خودمان حسین (ع) و اولیای خدا را متر می‌کنیم.*

_____________________________________________________

* صدای استاد علی صفایی حائری

(برگرفته از «کانال رسمی استاد علی صفایی حائری» در تلگرام)

@einsad