«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

چه‌طور می‌توانیم ما لحظه‌ای که حسین (ع) به نصرت ما محتاج است، چشم ببندیم، گوش ببندیم، بی‌اعتنا باشیم، نشنویم، بعداً تواب بشویم؟ حسین (ع) ضرری نکرده است، تمام وجود حسین (ع) امن است، ضرری نداده است. کسی احساس غبن می‌کند که چیزی از دست داده باشد و حسین (ع) آن‌چه که بوده به‌دست آورده است، چیزی باخت نداده است.*

_____________________________________________________

* صدای استاد علی صفایی حائری

(برگرفته از «کانال رسمی استاد علی صفایی حائری» در تلگرام)

@einsad