«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

کمِ مستمر، بهتر از زیادِ ملال‌آور است.*

_____________________________________________________

* صدای استاد علی صفایی حائری

(برگرفته از «کانال رسمی استاد علی صفایی حائری» در تلگرام)

@einsad