«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

پرواز دلیل می‌خواهد، انحطاط طبیعی است، سقوط طبیعی است. اگر تو ریشه‌ای نداشته باشی و در سرزمینی محکم نشده باشی، اگر این همه را از خودت نخواسته باشی، چه رفعتی می‌خواهی پیدا کنی، به چه قله‌ای می‌خواهی سر بکشی؟

_____________________________________________________

* استاد علی صفایی حائری

(برگرفته از «کانال رسمی استاد علی صفایی حائری» در تلگرام)

@einsad