«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

اوضاع بعضی از تیم های فوتبالمان واقعاً افتضاح است. تعداد پاس های سالمشان به پنج نمی رسد. اما وضع من از وضع آن ها هم بدتر است، گاهی تعداد روزهای سر عهد ماندنم به سه هم نمی رسد.

اما خدایا، باز هم امیدوارم به لطف تو. البته شاید پررو برای من صفت بهتری باشد. خدایا این منم، بنده ی پرروی تو. اگر در قیامت به همه اعلام کنی که این بنده ی پرروی و بی شرم من است، حق است. فقط قبل و بعدش را حذف نکن: «بنده ی ... من». این را که برداری هیچ نمی ماند.

خدایا! گناه من و بخشایش تو، حق ناشناسی من و لطف و رحمت تو، بی شرم و حیایی من و پرده پوشی تو! خدایا نیستی من و هستی تو!

 

پی نوشت: افزایش تعداد پاس های سالم، بازی را زیبا می کند و احتمال رسیدن به گل و پیروزی را افزایش می دهد. (روزهای زندگی سالم، زندگی، نزدیک شدن به خدا)