«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

می خواهی از کربلا و حسین (ع) بنویسم؟

باشد، صبر کن، هر وقت دانستم که به روز حادثه میانه ی میدان خواهم بودم یا در پستوی خانه، برایت از کربلا خواهم گفت. هر وقت یقین کردم که اگر در کربلا بودم، کدام سو می ایستادم، برایت از حسین (ع) می نویسم.

 

پی نوشت: از حسین (ع) گفتن و از حسین (ع) نوشتن، مثل از عشق نوشتن است. اصلاً همان است.