«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

بشنویم:

حسین (ع) خواستنی است. او خودِ حُسن است.

_____________________________________________________

* استاد علی صفایی حائری

(برگرفته از «کانال رسمی استاد علی صفایی حائری» در تلگرام)

@einsad