«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

بشنویم:

ای کاش من برای تو باشم.


_____________________________________________________

* استاد علی صفایی حائری

(برگرفته از «کانال رسمی استاد علی صفایی حائری» در تلگرام)

@einsad