«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

مکرر (به‌ویژه درباره‌ی گروهی از اهل کتاب) می‌گوید روی‌گردان نشدند یا کافر نشدند مگر پس از آن که به حقیقت علم یافتند. مگر می‌شود؟ چرا و چه‌طور پس از آن که حقیقت را دانستند به آن کافر شدند یا از آن روی گرداندند؟

یک نگاه به روزها و سال‌های گذشته از زندگی، مجموعه‌ای از موقعیت‌ها و تصمیم‌ها را به یادم می‌آورد که می‌دانستم و خودم را به ندانستن زدم و می‌دیدم و نادیده گرفتم، چون میلی و هوسی بود به سویی دیگر که می‌طلبید روی‌گرداندن و نادیده‌گرفتن را، نفهمیدن را.

خدایا ما را لحظه‌ای به خود وامگذار! روی‌ ما را به‌سوی خودت بگردان و روی گردان را روی گریان کن!

____________________________________________________________

پی‌نوشت: طاعاتتان قبول و عیدتان با تأخیر بسیار مبارک!