«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

زحمت این هدیه‌ی زیبا را یکی از دوستان برای عید فطر کشیده بودند.

خدا خیرشان دهد!