«بسم الله الرّحمن ارّحیم»

همه‌ی ما (احتمالاً) در زندگی اشتباه می‌کنیم، اما گاهی به نظر می‌رسد که داریم در میان اشتباهاتمان زندگی می‌کنیم.