«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

به یقین در هر واقعه‌ای، امتحانی هست و بی‌شک هر امتحانی، فرصتی است برای رشد انسان. علی‌الدوام در مواجهه با رویدادها هستیم و پیوسته در آزمون و همواره بر سر دو راهی انتخاب. فرصت‌ها بی‌وقفه در اختیارمان قرار می‌گیرند، بلکه بهتر شویم. پیوستگی فرصت‌هایمان البته در بازه‌ی زندگی برقرار است، بی‌پایان نیست.