«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

هر چه از دستت برمی‌آمد انجام دادی. حالا هر چه از دلت بر‌می‌آید انجام بده. دعا کن.