«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

خیلی وقت‌ها بیش از آن که اهمیت کارها و حرف‌ها مدنظر باشد، مسئله این است که چه کاری مرا در چشم مردم بزرگ‌تر می‌نشاند و نام مرا بر زبان‌ها پرطمطراق‌تر. پناه بر خدا از چنین کاری، چنین حرفی، چنین نامی، چنین شرکی. برای سنجش اهمیت‌ها باید از نام‌ها چشم پوشید.

_________________________________________

پی‌نوشت: حدیثی از پیامبر اکرم (ص) در تفسیر المیزان، جلد اول، صفحه 308، ذیل آیه 139 سوره‌ی بقره نقل شده است.