«بسم الله الرّحمن الرّحیم»
اشیاء از آنچه در آینه می‌بینم به من نزدیک‌تر هستند، مرگ از آن‌چه می‌پندارم و خدا از آن‌چه که می‌توانم بپندارم. نزدیک‌تر از ...