«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

تو خواستنی‌ترینی و اصلاً فقط تویی که خواستنی هستی و هر چیزی هر قدر که خوب به تو ربط پیدا کند. تو آن خواستنی‌ترینی که سخت من و ما را می‌خواهی، سخت سخت، خواستنی‌ترین خواهان. من اما چشمانم سخت به دنبال چیزهای دیگر است و ....

خواستنت را به من بیاموز و نصیبم گردان، سخت خواستنت را! بخواه که سخت خواهانت باشم.