«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

وقتی حواست به وقت نماز نیست، یعنی حواست نیست برای چه زندگی می‌کنی (اگر فهمیده* باشی).


__________________________________________________________________________

*منظور «دانستن» نیست.