«بسم الله الرّحمن الرّحیم»


خیلی حواسمان باشد آنچه وظیفه‌ی ما نیست به گردن نگیریم:

«کس چه داند تا در این بحر عمیق / سنگ‌ریزه قدر دارد یا عقیق»*


_____________________________________________

* عطار نیشابوری (منطق‌الطیر)