«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

این که الان بعضی از افکار و عقایدی که قبلاً داشتیم، به نظرمان مسخره می‌آید، لزوماً به دلیل افزایش فهم ما و مسخره بودن آن‌ها نیست. فهم آدم ضرورتاً با گذشت زمان زیاد نمی‌شود. گاهی اتفاق می‌افتد که کم هم می‌شود. شاید خودمان مسخره شده‌ایم، شاید کم آورده‌ایم و به قول بچه‌ها «می‌خندیم، ضایع نشیم».