«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

حس می‌کنم ضعیف‌تر و ضعیف‌تر شده‌ام. نه در تنم، در روحم. پیش‌تر توان «نه» گفتنم بیش‌تر بود. به دیگران نه، به خودم. به خصوص به آن خودم یا آن قسمت از خودم که دوستش ندارم. هر چه هم من توان «نه» گفتنم کم‌تر می‌شود، او اما برعکس بی‌پرواتر می‌شود و به خواست من بی‌اعتناتر. اخلاق مستکبرین را دارد. فقط باید جلویش ایستاد سفت و سخت.