«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

گاهی پیش می‌آید که آدم حرف دارد، احتمالاً زیاد، ولی چیزی به زبان نمی‌آورد یا اصلاً حرف‌ها خودشان به زبان نمی‌آیند. این‌طور که می‌شود، آدم ممکن است حال ناخوشایندی داشته باشد، شاید هم نه. امّا بعضی اوقات هم هست که آدم اصلاً حرفی برای گفتن ندارد. گاهی این از آن بدتر است.