«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

خوب نمی‌نوشتم و نمی‌نویسم شاید، اما سعی می‌کنم چیز بدی ننویسم. قبلاً در وبلاگ دیگری چیزهایی می‌نوشتم. به دلیلی که اگر خدا بخواهد، دلیل چندان بدی نیست، احتمالاً دیگر آنجا نمی‌نویسم و از این به بعد شاید اینجا بنویسم. شاید هم بعضی از نوشته‌های آنجا را بردارم بیارم و بچسبانم اینجا.

اگر دوست داشتید، دعا کنید که گام‌های خودم و قلمم که هر دو لرزانند، چندان به خطا نروند.

با خدا باشید!