«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

معلمی داشتیم که می گفت: «ماشین که تصادف می کنه، می شه بردش تعمیرگاه، صافکاری، نقاشی. حتی ممکنه بدون رنگ در بیارن، خیلی تمیز و صاف و صوف. طوری که اکثر مردم نفهمن. اما اهلش می فهمن، ماشینم دیگه اون ماشین اول نیس، خودت می دونی، حسرتشم می خوری.

توبه خیلی خیلی خوبه، همیشه هم راهش بازه. خدا هم بنده های توبه کننده رو خیلی دوست داره. ولی تمام سعیتو بکن که تصادف نکنی. می دونی چی می گم؟»

(نقل به مضمون با تلخیص)

 

پی نوشت: خداوند تمام بندگانش را دوست دارد و راه سیر به سوی او برای همه باز است، اما در این راه بنده های غیرتصادفی و بنده های تصادفی صافکاری شده، شتاب بیش تری دارند.