«بسم الله الرّحمن الرّحیم»

گاهی نگرانی ما از این که دیگران فکر کنند ما آدم بدی هستیم بیش تر است، تا نگرانیمان از این که نکند واقعاً آدم بدی باشیم. در این مواقع احتمال نزدیک شدنمان به حالت اخیر بیش تر است. بیش تر نگران منی هستیم که مردم می شناسند و کم تر نگران منی که هستیم و خدا می داند.

«خدایا بر محمّد و آل او درود فرست، و درجه ی مرا در میان مردم بالا مبر، مگر آن که نزد خودم مرا به همان میزان پایین آوری، و برای من در ظاهر عزّتی قرار مده، جز آن که نزد خودم در باطن به همان اندازه برایم خواری پیش آوری»*

 

* از دعای «مکارم الاخلاق»